Polityka prywatności serwisu

 1. Serwis dlaagenta.bikserwis.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu dlaagenta.bikserwis.pl – BIK Serwis Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Polanki 136/8, 80-322 Gdańsk
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies "sesyjne" (session cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji "Pomoc" w znajdującej się w menu przeglądarki internetowej.
 11. BIK Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: 80-322 Gdańsk, ul. Polanki 136/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469859, NIP 5252559614 (dalej: BIK Serwis) informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu dlaagenta.bikserwis.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.
 12. Dane te będą przetwarzane przez BIK Serwis w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani oferty współpracy. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują̨ Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami RODO – żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych), co jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny: nr tel. 58 77 06 200 lub przesłanie informacji na adres e-mail: info@bikserwis.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).
 14. Podanie danych jest dobrowolne.
 15. BIK Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przekazanych przez użytkownika danych i informacjach. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 16. BIK Serwis przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności swoich klientów oraz wszystkich korzystających z serwisu dlaagenta.bikserwis.pl.
 17. BIK Serwis spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 18. BIK Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Pana/Panią danych.
 19. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od BIK Serwis oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.
 20. Informacje zawarte w Serwisie dlaagenta.bikserwis.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121), z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 21. W związku z korzystaniem z usługi Google Assistant firma BIK Serwis Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Polanki 136/8 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-308) nie pozyskuje od firmy Google LLC z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, USA jakichkolwiek informacji, które stanowią dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). BIK Serwis Sp. z o.o. poprosi użytkownika o podanie danych osobowych jedynie w miejscach do tego jednoznacznie wyznaczonych, opatrzonych logo BIK Serwis, w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu oraz po wyrażeniu stosownej zgody, informującej o celu podawania danych. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez BIK Serwis Sp. z o.o. (RODO) uzyskasz klikając tutaj
 22. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej „Polityce plików cookies i polityce prywatności”. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Serwisu dlaagenta.bikserwis.pl. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.